DNIA 29.01.2020R. (ŚRODA) O GODZ. 17.00

    W KAPLICY SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY

PRZY  UL. STOŁECZNEJ NR 5 W BIAŁYMSTOKU

ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTA MSZA ŚW. KU CZCI

BŁ. B. LAMENT - PATRONKI NASZEJ SZKOŁY.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH
RODZICÓW, UCZNIÓW,

A TAKŻE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

NASZEJ SZKOŁY DO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ.