Adwent w Kościele katolickim to okres poprzedzający Boże Narodzenie,

 liczący od 23 do 28 dni.

 Trwa on pomiędzy czwartą niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia

(łącznie obejmuje zatem 4 niedziele).

Pierwsza niedziela Adwentu stanowi również początek kościelnego roku liturgicznego.

Okres ten to czas oczekiwania i duchowego przygotowania się na świętowanie

narodzenia Chrystusa.

Sam termin „Adwent” wywodzi się z łaciny, gdzie „adventus” znaczy tyle co „przyjście”. Okres ten został ustanowiony w Kościele w IV wieku, podczas Synodu w Saragossie

w 380 roku. W VI wieku papież Grzegorz Wielki zalecił, by Adwent trwał cztery tygodnie.

Okres ten niemal od samego początku miał mieć radosny wydźwięk (oczekiwanie

na narodzenie Zbawiciela), jednocześnie jednak powinien skłaniać do refleksji i pokuty, dlatego ustalono, że kapłani będą nosić w tym okresie fioletowe szaty liturgiczne.

 

Adwent posiada swoją własną, charakterystyczną liturgię. Zwyczajowym nabożeństwem odprawianym w tym czasie każdego dnia są tak zwane Roraty. Nabożeństwa te sprawowane są na cześć Marii Panny i służą prośbie o przyjście Chrystusa. Odbywają się one najczęściej wcześnie rano lub wieczorem. Uczestnicy Rorat przynoszą ze sobą specjalne, zdobione lampiony, będące symbolem. Kościół zaleca również wiernym uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych i korzystanie z sakramentu pokuty.

 

 

 

 

 

Adwent 2019 w naszej szkole

 

NASZE ADWENTOWE KROKI DO BOGA:

codzienna modlitwa, udział  w  Roratach, rekolekcje  adwentowe, spowiedź  adwentowa, postanowienia  adwentowe, dobre  uczynki, codzienny  rachunek  sumienia.                                                                        

 

1. MODLITWA

Nasza codzienna modlitwa w kaplicy będzie poświęcona

Słudze Bożemu Prymasowi Tysiąclecia

Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu,

który 7 czerwca 2020 r. zostanie ogłoszonym Błogosławionym.

 

2. PRZYGOTOWANIE SERCA PRZEZ CZYNIENIE DOBRA

 

Przygotowując się do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia nie zapominamy o innych. Jak Maryja udała się do swojej krewnej Elżbiety, aby nieść  pomoc, tak i my weźmiemy udział w akcji przygotowania świątecznej paczki, aby komuś dać na Święta radość!

Kiermasz świąteczny – 12 grudnia 2019 r. (czwartek). Organizator Szkolne Koło CARITAS.

Konkurs plastyczny – Anioł, mój cichy przyjaciel.

Przygotowanie części artystycznej (jasełka, scenka o tematyce bożonarodzeniowej, montaż słowno-muzyczny) na Wigilię klasową.

Dekoracja świąteczna klasy po 13 grudnia – na wigilię klasową.

 

3. PRACA NAD SOBĄ

W salach lekcyjnych zadbajmy o piękne gazetki adwentowe.

Na nich umieśćmy postanowienia klasowe  z uwzględnieniem pielęgnowania dobrych cech klasy i wyeliminowania wad.

Główną postacią naszych gazetek może być Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. . To z Nim  i Maryją, Matką Pana Jezusa oczekujemy przyjścia naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa!

Zadanie: wykonaj kalendarz adwentowy do klasy i do domu.