WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019-2020 :

14 PAŹDZIERNIKA 2019

2 STYCZNIA 2020 (CZWARTEK)

3 STYCZNIA 2020 (PIĄTEK)

21-23 KWIETNIA 2020 (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)

12 CZERWIEC 2020 ( PIĄTEK PO BOŻYM CIELE)