ZAJECIA POZALEKCYJNE ROZPOCZNĄ SIĘ WE WTOREK 1 PAŹDZIERNIKA.