Zapisy na zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się na stronie internetowej:

http://zapisy.misjonarki.pl/