02 września 2019 r. Pani Magdalena Szczech i jej wychowanka Klaudia Więcko otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku  Tadeusza Truskolaskiego Medal "Diligentiae - za pilność". Serdecznie gratulujemy!