2 września 2019 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Było to wyjątkowe wydarzenie ze względu na fakt, że po raz pierwszy w naszej szkole została podniesiona na maszt flaga polski.

Pod maszt, ustawiony przed budynkiem hali sportowej przemaszerował poczet flagowy złożony z harcerzy uczących się w naszej szkole, poczet sztandarowy oraz delegacje złożone z Dyrekcji Szkoły, przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej, uczniów, nauczycieli i Rodziców. Wciąganiu flagi na maszt towarzyszyło odśpiewanie hymnu polski. Miało to szczególnie symboliczną wymowę ze względu na obchodzoną dzień wcześniej 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mamy nadzieję, że powiewająca nad naszą szkołą biało-czerwona flaga będzie nam w sposób szczególny przypominać o o trudnej historii naszego kraju oraz wzbudzać dumę i radość z wolnej, niepodległej i silnej Ojczyzny.

 

  

 

W dalszej części apelu na hali sportowej Siostra Dyrektor serdecznie przywitała zgromadzonych uczniów, nauczycieli i rodziców. Do społeczności szkolnej zostali przyjęci też nowi uczniowie, do których Siostra Dyrektor skierowała następujące słowa: „Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, żebyście w naszej szkole czuli się dobrze. Żebyście odnaleźli tutaj życzliwą, rodzinną atmosferę, a jednocześnie wysokie wymagania edukacyjne". Po uroczyste ślubowaniu uczniów klas 0 i I wszyscy rozeszli się do swoich sal spotkać się z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami oraz swoimi wychowawcami.