KONTAKT

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament

ul. A. Mickiewicza 43
15 - 213 Białystok
tel. 534 000 342
fax: 85 732 19 84
e-mail: szkola@misjonarki.pl

Sekretariat czynny w godz. 800 - 1600.
Dane do przelewu:
Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament
ul. A. Mickiewicza 43
15 - 213 Białystok
Alior Bank  07 2490 0005 0000 4530 4823 8638

TYTUŁEM:
czesne (jaki miesiąc), imię i nazwisko ucznia oraz klasa, np.
Czesne-styczeń 2022, Jan Nowak, kl.I.

Uwaga! Podczas dokonywania wpłat przez Internet nie robimy odstępów między liczbami!