LAUREACI Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

 

LAUREACI

 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022:

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:

Julia Maksimowicz, kl. VIII B

Hanna Sosnowska, kl. VIII B

nauczyciel przygotowujący – p. Karolina Gasperska

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego:

Gabriela Glińska, kl. VIII D

nauczyciel przygotowujący – p. Joanna Wilczewska

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:

Julia Maksimowicz, kl. VIII B

nauczyciel przygotowujący – p. Małgorzata Kaczan

Wojewódzki Konkurs Geograficzny:

Maksymilian Walicki, kl. VII C

nauczyciel przygotowujący – p. Teresa Chrobak

Laureatom i nauczycielom gratulujemy!