UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO

 wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022:

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:

Julia Maksimowicz

Hanna Sosnowska

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego:

Gabriela Glińska

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:

Julia Maksimowicz

Wojewódzki Konkurs Geograficzny:

Maksymilian Walicki