Harmonogram Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO

 wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022:

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:

       1. Julia Maksimowicz
       2. Hanna Sosnowska

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego:

       1. Gabriela Glińska

Wojewódzki Konkurs Matematyczny:

       1. Julia Maksimowicz

Wojewódzki Konkurs Geograficzny:

       1. Maksymilian Walicki