ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY

IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU

ODBĘDZIE SIĘ 1 WRZEŚNIA 2021 r. /środa/ wg następującego harmonogramu

(w reżimie sanitarnym)

Msza Św. o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym 2021/2022 – katedra godz. 8. 00

Klasy:  „0”, Ia

Godz. 9. 15 – hala sportowa – Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

                                                     Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 • Z dzieckiem może wejść do szkoły i na halę jeden rodzic (rodzice w maseczkach).
 • Na spotkanie z wychowawcą do klas idą tylko uczniowie.
 • Po spotkaniu wychowawca sprowadza dzieci do rodziców przed szkołę.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

Uwaga! Podczas uroczystości uczniom klasy zerowej i klas pierwszych może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun prawny przestrzegając procedur bezpieczeństwa – zakryte usta i nos oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Klasy II , IV , VI

Godz. 10. 00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 • Na spotkanie z wychowawcą do klas idą tylko uczniowie.
 • Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą.
 • Po spotkaniu wychowawca sprowadza dzieci do rodziców przed szkołę.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

Uwaga!  W związku z pandemią, w dniu 1 września 2021r. rodzice i opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.

Klasy VII

Godz. 11. 00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem. 

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 • Na spotkanie z wychowawcą do klas idą tylko uczniowie.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje w klasach siódmych strój galowy

Uwaga!  W związku z pandemią, w dniu 1 września 2021r. rodzice i opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.

                                                                 Klasy VIII

Godz. 12. 00 –  Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 • Na spotkanie z wychowawcą do klas idą tylko uczniowie.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

Uwaga!  W związku z pandemią, w dniu 1 września 2021r. rodzice i opiekunowie nie wchodzą budynku szkoły.

Klasy III i V

Godz. 13. 00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 • Na spotkanie z wychowawcą do klas idą tylko uczniowie.
 • Rodzice oczekują na dzieci przed szkołą.
 • Po spotkaniu wychowawca sprowadza dzieci do rodziców przed szkołę.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

Uwaga!  W związku z pandemią, w dniu 1 września 2021r. rodzice i opiekunowie nie wchodzą  do budynku szkoły.

                                                                                           Serdecznie zapraszamy

                                                                                            Dyrektor Szkoły    

           s. Wincenta Anna Miazga

          wraz z Radą Pedagogiczną