Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Co roku, 21 lutego, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  Chcecie poznać kilka ciekawostek o języku polskim? Oto one:

  1. Język polski należy do najtrudniejszych języków świata.
  2. Alfabet polski opiera się na alfabecie łacińskim.
  3. Jeden z najstarszych zabytków języka polskiego to pieśń „Bogurodzica”.
  4. Pierwsze zapisane polskie słowa znaleziono w średniowiecznych pismach łacińskich.
  5. Najstarsze polskie zdanie „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj” (Daj, ja pomielę ziarna, a ty odpocznij) pochodzi z „Księgi Henrykowskiej” – koniec XIII w.
  6. Za ojca literatury polskiej uważa się Mikołaja Reja, a Jana Kochanowskiego za ojca poezji polskiej.
  7. Język polski ma kilka regionalnych odmian – dialektów i kilkadziesiąt gwar w każdym dialekcie.
  8. Około 50 milionów osób na świecie mówi po polsku.

Zobaczcie też, jak nasi uczniowie udowadniają, że język polski wcale nie jest taki trudny.

A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszego języka ojczystego, zajrzyjcie tutaj: https://www.facebook.com/jezykojczysty/videos/329589848484626/