Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

158 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń. Wybuchło 1863r. w Królestwie Polskim i  trwało do jesieni 1864r. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane.

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, skazanych na katorgę, zesłanych na Syberię, albo wyemigrowano.

Wszyscy, którzy pytają, jaki ma być nowoczesny patriotyzm, powinni spojrzeć na doświadczenia powstania styczniowego, bo tam właśnie jest źródło polskiej niepodległości. Powstanie styczniowe było tym, które połączyło w jedno wartości narodowe, państwowe i religijne. Powstanie było dziełem Rządu narodowego, którego miano wróciło już na zawsze do naszych dziejów. Przypomnienie o tym, że Polacy mają swój rząd, swoją suwerenną władzę, która decyduje i która ma prawo podejmować walkę o niepodległość było tym wkładem w naszą myśl państwową, o którym nigdy nie wolno nam zapomnieć. 

Powstanie styczniowe było źródłem odbudowy poleskiego patriotyzmu, myślenia narodowego i nowoczesnej myśli chrześcijańskiej związanej na zawsze jednym serdecznym węzłem z myślą państwową i narodową. Wszyscy, którzy dziś stawiają pytanie, jakie podstawy ma mieć nasz nowoczesny patriotyzm, powinni spojrzeć na doświadczenia powstania styczniowego. 

Wielkie narodowe powstania stworzyły sytuację, w której Polacy nie widzieli już przyszłości swojego narodu bez niepodległego państwa. Na powstania nie można patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat olbrzymich strat, zniszczenia dorobku materialnego, pewnego przygnębienia, traumy narodowej. Trzeba na to patrzeć jak na wielkie dziedzictwo, które wychowuje kolejne pokolenia.

            Na zajęciach z historii nauczyciele będą poruszali tematykę dotyczącą 158 rocznicy wybuchu postania styczniowego. Uczniowie będą mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej wydarzeń historycznych z stycznia 1863. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli z historii stworzą plakaty, aby upamiętnić rocznicę wybuch powstania styczniowego. Plakaty będą dostępne do obejrzenia na stornie szkoły.