Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Stan wojenny został wprowadzony w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Bezpośrednią przyczyną jego ogłoszenia była próba zniszczenia NSZZ Solidarność, która na mocy porozumień sierpniowych z 1980 roku została uznana za legalny związek zawodowy, a w ciągu roku poparcie dla niej zadeklarowało około 10 milionów ludzi. W obliczu narastającego kryzysu ekonomicznego Solidarność oznaczała dla komunistów ogromne zagrożenie, dlatego starano się wszelkimi środkami doprowadzić do jej rozbicia. Pomimo prowadzonych rozmów polskich władz z Moskwą, ZSRR uznało, że Polska powinna rozwiązać kwestię kryzysu politycznego własnymi środkami. Oficjalnie podano do wiadomości, że powodem wprowadzenia stanu wojennego była zła sytuacja gospodarcza kraju i zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego. W późniejszych uzasadnieniach mówiono natomiast o groźbie zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce, co do tej pory nie zostało potwierdzone. Aresztowanych zostało kilka tysięcy ludzi, a śmierć poniosło kilkadziesiąt. Jak już stwierdzono przez Trybunał Konstytucyjny, stan wojenny wprowadzony był niezgodnie z Konstytucją. Już kilka lat po zakończeniu stanu wojennego, próbowano ukarać osoby, odpowiedzialne za niego. Oficjalnie stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., natomiast zakończył się o wiele później, ponieważ 22 lipca 1983 r. 

Na zajęciach z historii nauczyciele poruszali tematykę dotyczącą 39 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej wydarzeń historycznych z grudnia 1981 roku, przygotowanej przez pana Michała Karłowicza. Zachęcamy uczniów i rodziców do obejrzenia filmu pt. „ Śmierć jak kromka chleba” reżyserii Kazimierza Kutza, który ukazuję pacyfikację kopalni „Wujek” – najtragiczniejszy epizod Stanu Wojennego.