Marek Grechuta – Pieśń Kronika

„W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie.
Za gniazdo bociana, za chleb, za tę równinę, co niepokalana.
Za to powietrze ze wszystkich mądrości najzdrowsze, za ludzi zgodnych, mądrych i cierpliwych, za najwierniejszych z wiernych, uczciwych z uczciwych. Za mą Ojczyznę – Polszczyznę, Mazowsze. W dalekich ziemiach za to umierali.”