Ślubowanie Klas Pierwszych

Dnia 30 października 2020 roku w naszej szkole miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Uczniowie naszych klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci przez Siostrę Dyrektor w poczet uczniów. Mimo szalejącej pandemii uroczystość miała bardzo podniosły charakter, a nasi pierwszoklasiści swoimi występami, doskonale przygotowanymi i perfekcyjnie wykonanymi piosenkami i wierszami udowodnili, że są godni zostać uczniami szkoły podstawowej.