Uczniowie klas pierwszych wezmą udział w programie „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”

Program ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na własną przyszłość. W ramach zajęć z panią bibliotekarką uczniowie poznają serię bestselerowych książek wydawnictwa HarperCollins Polska.