Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój

21 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. To ekumeniczne święto powstałe z inicjatywy Światowej Rady Kościołów. Modląc się dziś szczególnie w tej intencji, przypominamy jedno z Napomnień św. Franciszka, dotyczące właśnie pokoju. Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5,9). Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała. Wydaje się, iż Napomnienia, będące w większości krótkimi radami Franciszka, powstały w związku z kapitułami w Porcjunkuli, w czasie których „święty Franciszek kierował do braci napomnienia, nagany i przykazania, jak mu się to wydawało stosowne, po zasięgnięciu rady u Pana”. Zawarta w nich myśl jest bogata, spójna, ściśle wywiedziona ze słowa Bożego. Wskazań Franciszka jest 28 i zbliżone są do literackiej formy „błogosławieństw”. Ich celem jest wsparcie braci, „którzy krocząc po obranej drodze, wystawiają się na niebezpieczeństwo zobojętnienia i zejścia ze słusznej drogi”. Św. Franciszek stosuje napomnienia jako środek duszpasterski mający służyć poprawie, zwracając się do braci z miłością i szacunkiem, zachęcając ich do jeszcze większej gorliwości i przestrzegając przed pójściem drogą, która prowadzi donikąd.

Źródło: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/miedzynarodowy-dzien-modlitwy-o-pokoj?fbclid=IwAR2c6PuNJzeltYA3aUc_mmK1dU8nQf4nhplvwudbmZusLtPZM4xtytla1M4