Jak unikać zachorowania na COVID19 ?

Jakie środki profilaktyczne mogą stosować osoby niezakażone, aby uniknąć zachorowania na COVID19?
1. Podstawowym środkiem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk (częste mycie wodą
z mydłem lub dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu) i unikanie kontaktu z osobami, które
mogą być zakażone wirusem SARS-CoV-2. Skuteczne mycie rąk powinno trwać 30 sekund
i obejmować mycie wszystkich palców (kciuka też!) i dłoni z nadgarstkami.
2. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
3. Jeśli to możliwe, w kontaktach z innymi osobami należy zachować odległość co najmniej
1 metra.
4. W czasie powitania i pożegnania nie należy się całować. Podczas epidemii wskazane jest też
ograniczanie podawania ręki (przypomnijmy popularne w czasie zwalczania epidemii ospy
prawdziwej we Wrocławiu w 1963 r. hasło: „Witamy się bez podawania rąk”).
5. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu
oddechowego, przy czym trzeba pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci, zakażenie
może być bezobjawowe.
Zaleceń dotyczących profilaktyki powinny szczególnie rygorystycznie przestrzegać osoby obciążone dużym
ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Należą do nich:
 osoby starsze
 z chorobami przewlekłymi (układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym,
chorobami nowotworowymi, cukrzycą)
 w stanie immunosupresji, m. in. przyjmujące leki obniżające odporność lub z chorobami, które
wiążą się z obniżoną odpornością,
 kobiety w ciąży.
Osoby te w czasie epidemii powinny:
 unikać miejsc zatłoczonych, m.in. środków zbiorowej komunikacji w porach największego
tłoku
 imprez masowych
 obrzędów religijnych, w czasie których jest tłoczno (lub uczestniczyć w nich za pośrednictwem
mediów)
 ograniczyć przemieszczanie się
 przebywać w domu.
Osoby o dużym ryzyku ciężkiego przebiegu COVID-19 nie powinny kontaktować się z osobami, które
przyjechały z terenów, gdzie występują zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).
WHO nie zaleca profilaktycznego stosowania masek osobom zdrowym
Zwrócono uwagę, że niewłaściwe używanie maski może zwiększyć ryzyko przeniesienia zakażenia,
jeśli dojdzie do przeniesienia wirusa z zanieczyszczonej zewnętrznej powierzchni maski przez ręce na
błonę śluzową.
Zdrowe osoby mogą stosować maski jedynie w przypadku opieki nad osobą z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem (SARS-CoV-2).
Osoby zdrowe, które opiekują się osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2),
które używają masek ochronnych, powinny często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je
środkiem na bazie alkoholu. Za każdym razem przed założeniem maski oraz po jej zdjęciu należy umyć
lub zdezynfekować ręce. Maskę należy zmieniać często, zanim dojdzie do jej zawilgocenia. Należy
unikać dotykania zewnętrznej powierzchni maski, na której mogło dojść do osadzenia materiału
zakaźnego (np. śliny osoby zakażonej), a po jej zdjęciu i przed założeniem nowej, należy umyć
i zdezynfekować ręce. Maski należy wyrzucić do kosza na śmieci z zamykanym wiekiem i traktować
jako materiał zakaźny i nie używać ponownie. W przypadku dotknięcia zewnętrznej powierzchni maski
należy umyć i zdezynfekować ręce
Żródło:
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/aktualnosci/228419,jak-uniknac-zakazenia-koronawirusem-sars-cov-2