To nowy ogólnopolski projekt Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany do dzieci ze szkół podstawowych.

Promowanie gry zespołowej, ruchu i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół. Pokazanie dzieciom, że można czerpać radość z aktywnego trybu życia. Popularyzacja piłki ręcznej wśród dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów, a przede wszystkim wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Promowanie gry w piłkę ręczną poprzez organizowanie gier i zabaw dla dzieci z klas 1-3, a także wykorzystywanie do dalszego szkolenia starszych dzieci i młodzieży. Integracja środowiska piłki ręcznej (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, sędziowie). Stworzenie systemu podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów uczestniczących w realizacji Projektu, a przez to wzmacnianie wizerunku m.in. nauczyciela sportu jako profesjonalisty i autorytetu dla uczniów. Mrzonka? Marzenie? Nie! To Szczypiornista Szkoła – ogólnopolski projekt, który Związek Piłki Ręcznej w Polsce realizuje wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

W ramach nowo realizowanego projektu pod nazwą Szczypiornista Szkoła – zręczny smyk chwyta piłkę w mig organizowane są zajęcia pozalekcyjne z elementami piłki ręcznej, zawody sportowe pomiędzy uczestnikami Programu na poziomie danego województwa. Dzieci z klas 1-3 będą realizowały szkolenie w swoich szkołach, a drużyny z klas 4-6 będą się spotykały raz w miesiącu w jednej ze szkół i będą rozgrywały zawody miedzy sobą, a w następnym miesiącu w kolejnej szkole.

Zajęcia w ramach Projektu pilotażowego będą prowadzone w wytypowanych szkołach w salach gimnastycznych, na otwartych boiskach, na Orlikach czy w halach sportowych. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych, a prowadzącymi będą instruktorzy i trenerzy piłki ręcznej oraz nauczyciele szkolni po przeprowadzonym dla nich kursie.