Wyniki konkursu „Biblia i przypowieści biblijne”


Nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Biblia i Przypowieści Biblijne EDI. 

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej
i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci. 


Laureaci:

Miejsce IV:

Januszkiewicz Antoni kl. III d

Sakowski Kacper kl. III c

Strankowska Zofia kl. III c

Miejsce V:

Lisowska Antonina kl. III e

Wyróżnienia:

Szymon Januszkiewicz kl. III c

Dominik Czeremcha kl. III b

Olgierd Mizgier III a

Aleksandra Piekutowska III e

 

Serdecznie gratulujemy!