Zapraszamy do zapoznania się z planem lekcji :

Klasy 0-3.

Klasy 4-6.