Test poziomujący ma na celu skuteczne określenie stopnia znajomości języka angielskiego oraz podjęcia trafnej decyzji dotyczącej wyboru poziomu podręcznika. Test składa się z części gramatycznej, leksykalnej oraz z części sprawdzającej umiejętności pracy z tekstem    i trwa 45 minut. Wszystkie pytania mają charakter zamknięty, jednokrotnego wyboru. Uczeń może uzyskać 100 punktów z testu: 40 punktów z części gramatycznej (po jednym punkcie za każde pytanie), 40 punktów z części leksykalnej (po jednym punkcie za każde pytanie) i 20 punktów z umiejętności czytania (po dwa punkty za każde pytanie). Uczniowie zostaną zakwalifikowani do poszczególnych grup zaawansowania według ilości uzyskanych punktów.