Podział na grupy zaawansowania z języka angielskiego w klasie VII

 Dnia 05/09/2017 r. (wtorek) zostanie przeprowadzony test poziomujący z języka angielskiego w klasach VII. W zależności od uzyskanych wyników z testu, uczniowie zostaną podzieleni na grupy zaawansowania (poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany). Listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych grup zostaną przedstawione dnia 07/09/2017 r. 

Informacja dotycząca podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń, które należy zakupić – w zależności od poziomu zaawansowania – zostanie przekazana uczniom po zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy przez nauczyciela uczącego w danej grupie.

 Lista z zagadnieniami, które pojawią się na teście poziomującym, zostanie udostępniona do dnia 21 lipca 2017 roku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek.

 

Z poważaniem

Zespół nauczycieli języka angielskiego.