DRODZY RODZICE!

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej

02.05.2017 r., 04.05.2017 r.

oraz 05.05.2017r.

W tych dniach będzie zorganizowana opieka dla dzieci , które zostaną wpisane na listę.

Bardzo prosimy o dokonanie wpisu do dnia 27.04.2017 r.

Lista dostępna na tablicy ogłoszeń obok biblioteki.