ZMIANA NUMERU KONTA SZKOLNEGO

 

Szkoła Podstawowa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Ul. Mickiewicza 43 - tel.85/732 19 84

07 2490 0005 0000 4530 4823 8638

Alior Bank